22 lipca 2016

Usługi BHP

Usługi BHP ŁódźNasza oferta czyli kompleksowe usługi BHP kierowane są do wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno tych, które potrzebują pomocy doraźnej np. szkolenia, protokół powypadkowy, analiza ryzyka zawodowego, jak również i tych, które  zatrudniają powyżej 10 pracowników i w świetle art. 237¹¹ Kodeksu Pracy  w przedsiębiorstwach tych pracodawcy zobowiązani są utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby bhp prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004, stanowiący bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku pracodawców, polegającego na utworzeniu tzw. „zewnętrznej służby BHP”.

Usługi BHP – OFERTA SZKOLEŃ

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami  i pracowników,
 • ocenę zagrożeń zawodowych,
 • dokumentację powypadkową,
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • obsługa P-poż.
 • kompleksowe usługi BHP dla Firm – outsourcing BHP i P.POŻ.

Proponujemy Państwu w ramach usługi „BHP” wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach   tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.) :

 • opracowanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie stosownej dokumentacji;
 • analiza oceny ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji zwjązanej z ryzykiem, doskonalenie prowadzące do minimalizacji ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp; sporządzanie i przedstawianie raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Klientów oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej badań środowiskowych,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Zobacz również: Wstępne szkolenia BHP