22 lipca 2016

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodoweRyzyko zawodowe to zagrożenie zdrowia pracownika związane z pracą na określonym stanowisku. Tak wynika z definicji wprowadzonej normą PN-N-18002. Jest to intuicyjnie zrozumiały termin, z którym zetknął się każdy pracodawca i pracownik. Z ryzykiem zawodowym wiąże się też wiele obowiązków, jakie prawo nakłada na przedsiębiorców – począwszy od oceny ryzyka zawodowego, przez plany ochrony przed zagrożeniami, aż po reagowanie na zdarzenia, które wynikają z ryzyka zawodowego. Punktem wyjścia jest jednak zawsze ocena ryzyka zawodowego.

Pod pojęciem oceny ryzyka zawodowego rozumieć należy określenie stopnia narażenia na różne niekorzystne dla zdrowia czynniki. W najprostszym ujęciu jest to analiza stanowiska pracy pod kątem występowania bardzo różnych zagrożeń: od ryzyka mechanicznych uszkodzeń ciała, po nieergonomiczną pozycję lub narażenie na hałas o niewielkim natężeniu, lecz długim czasie oddziaływania. Ocena ryzyka zawodowego daje podstawy do stworzenia i późniejszego udoskonalania polityk i regulaminów BHP, dzięki którym praca na każdym stanowisku staje się mniej niebezpieczna, a bardziej komfortowa. W Polsce rzetelna ocena ryzyka zawodowego wciąż często nie jest stosowana, natomiast w krajach zachodnich jest normą od dawna. Efekty stosowania rygorystycznych przepisów dotyczących ryzyka zawodowego we Francji czy w Niemczech ocenia się bardzo pozytywnie, dlatego również polscy przedsiębiorcy powoli zaczynają rozumieć, że konieczność oceny ryzyka zawodowego nie jest tylko wymogiem formalnym, ale ma realny związek z wydajnością pracy na danym stanowisku.

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe, jego ocena pozwala gruntownie przebadać środowisko pracy. Oznacza to, że pracownik pozna wszystkie potencjalnie szkodliwe czynniki, na jakie będzie narażony w czasie pracy, ale dzięki tej samej analizie pracodawca będzie mógł dobrać odpowiednie środki ochronne, które zabezpieczą zdrowie pracownika. Na takim postępowaniu zyskują oczywiście obie strony: pracownik wiadomy zagrożeń zachowa większą ostrożność, a także zda sobie sprawę z tego, że nawet pozornie bezpieczne stanowiska pracy mogą wiązać się z określonymi zagrożeniami, a pracodawca, zabezpieczywszy pracownika, nie tylko uniknie problemów prawnych, ale również podniesie wydajność pracy. Wizja wzrostu rentowności stoi za wieloma decyzjami o rozpoczęciu rzetelnej oceny ryzyka zawodowego w firmach – dla pracodawców powód ten jest bardzo ważny, dla pracowników nieco mniej, ale niezależnie od pobudek, jakimi kieruje się pracodawca, pracownik może czuć się bezpiecznie.

Oczywiście warunkiem osiągnięcia celu jest dobór właściwej metody oceny ryzyka zawodowego, a można stosować ich wiele, a także przygotowanie poprawnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym. Dla wielu przedsiębiorców przeprowadzenie tego procesu we własnym zakresie jest praktycznie niemożliwe ze względu na brak wiedzy i umiejętności w tym zakresie, ale na szczęście w firmie MANNAZ znamy się na BHP i z przyjemnością pomożemy wszystkim przedsiębiorcom w poprawie bezpieczeństwa pracy dzięki rzetelnej i profesjonalnej ocenie ryzyka zawodowego.

Zobacz również: Obsługa ppoż