22 lipca 2016

Okresowe szkolenie BHP

Okresowe szkolenie BHP ŁódźOkresowe szkolenie BHP obejmują w wielu firmach wszystkich pracowników. Różny jest tylko interwał, z jakim należy szkolenie powtarzać u poszczególnych osób. Przedstawia się to następująco:

  • co 5 lat szkolenie okresowe BHP muszą przechodzić pracodawcy, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzający personelem, brygadziści, mistrzowie i kierownicy. Taki okres powtarzania szkolenia dotyczy również pracowników inżynieryjno-technicznych wszystkich szczebli oraz pracowników służby BHP w organizacji. Formy szkolenia są dość dowolne: może to być rzadko wykorzystywane samokształcenie kierowane, kurs lub seminarium. Formy te można łączyć w celu najlepszego przygotowania kadr zarządzających do bezpiecznego kierowania pracą organizacji;
  • co 3 lata szkolenie okresowe BHP muszą przechodzić pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych nienarażeni na szczególne niebezpieczeństwo związane z wykonywaną pracą. Szkolenia takie mają formę instruktażu;
  • co rok na szkolenie BHP muszą zgłosić się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, na których zagrożenie jest duże. Również w tym przypadku dominująca formą szkoleń jest instruktaż.

Okresowe szkolenie BHP – konieczność powtarzania

Fakt, że szkolenia z BHP trzeba powtarzać, najlepiej świadczy o wadze przekazywanego materiału. Oczywiście samo podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami BHP nie rozwiązuje żadnego problemu: dzięki temu pracownicy nie będą bezpieczniejsi, a firma nie zacznie więcej zarabiać. Oszczędności też są praktycznie żadne, jeśli zestawi się je z ryzykiem, jakie ponosi pracodawca, który nie przeprowadza rzetelnych szkoleń okresowych BHP.

Jednak to, że szkolenia okresowe muszą odbywać się z taką częstością i to, że musi przechodzić je również kadra zarządzająca świadczy o czymś jeszcze: o tym, że wytyczne dotyczące BHP mogą się zmieniać. To, co wiemy dziś o zagrożeniach związanych z danym stanowiskiem może okazać się za kilka lat nieaktualne: nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe procedury mogą zmieniać sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby szkolenia okresowe nie tylko były prowadzone regularnie, ale aby miały interesująca formę i faktycznie rozwiązywały konkretne problemy. Tego zwykle na szkoleniach nie ma. W firmie MANNAZ bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby szkolenia były skrojone na miarę. Szablony są dobre na linii produkcyjnej, ale nie w życiu. Dlatego wszystkie szkolenia przygotowujemy specjalnie z myślą o określonej organizacji i konkretnych stanowiskach pracy. To pozwala nam przygotować pracodawców i pracowników do stawienia czoła zagrożeniom o różnym charakterze i uciążliwości.

Okresowe szkolenia BHP są obowiązkowe i wcale nie są mniej ważne niż szkolenia wstępne. Zrozumiało to już wielu pracodawców, dla których dbałość o BHP stała się podstawową składową kultury organizacyjnej i wyrazem realnej troski o dobro pracowników. Warto dołączyć do grona pracodawców, którzy dbają o BHP, bo to opłaca się wszystkim: pracownikom, pracodawcy i organizacji jako całości. Na BHP zyskują wszyscy.

Zobacz również: Dokumentacja powypadkowa