22 lipca 2016

Obsługa ppoż

Usługi ppożObsługa ppoż. firm jest zadaniem skomplikowanym, składającym się z wielu elementów, a mającym znaczenie krytyczne we wszystkich przedsiębiorstwach. Dawniej zagrożenie pożarowe w wielu firmach lekceważono, uznając je za istotne tylko przy pracy z materiałami zapalnymi lub wybuchowymi. Dziś na szczęście świadomość pracodawców jest już większa – pożar jest potencjalnym zagrożeniem wszędzie, nawet w pozornie bezpiecznym miejscu, dlatego przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, polityk postępowania w razie zagrożenia oraz – co równie ważne – regularne sprawdzanie stanu technicznego budynków ma tak duże znaczenie.

Kompleksowa obsługa ppoż., którą firma MANNAZ świadczy w ramach outsourcingu obejmuje między innymi:

  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • opracowanie dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem;
  • opracowywanie procedur i planów ewakuacyjnych;
  • analiza ryzyk wystąpienia pożaru i zagrożenia wybuchem;
  • wyposażanie obiektów w sprzęt ppoż. i ewakuacyjny;
  • wyznaczanie dróg ewakuacyjnych;
  • prowadzenie próbnych ewakuacji;
  • stały nadzór nad obiektami;
  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ppoż.

Wszystkie te elementy są ważne ze względów formalnych, ponieważ obowiązek dopełnienia tych obowiązków wynika wprost z przepisów prawa, ale jeszcze ważniejsze jest to, że ochrona ppoż. podnosi realne bezpieczeństwo w miejscu pracy. W sytuacji kryzysowej nie ma czasu na działanie ad-hoc, wszystko musi zadziałać od razu tak, jak powinno, dlatego przygotowanie planów ochrony ppoż. warto powierzyć specjalistom, którzy znają się na tym najlepiej.

Może wydawać się, że głównym elementem ochrony ppoż. jest przygotowanie wielu różnych dokumentów, tymczasem dokumenty, regulaminy, plany i analizy stanowią tylko podstawę działania. Są one ważne z prawnego punktu widzenia, ale w praktyce dużo ważniejsze są wnioski, jakie wypływają z dobrze przygotowanych dokumentów. Można więc przygotować kiepski plan – jeśli błędy nie będą rażące, to pod względem formalnym wszystko będzie w porządku, jednak jeśli plan w praktyce zawiedzie, to pracodawca będzie czuł ciężar odpowiedzialności. Na podstawie złego planu nie można dobrze działać – dlatego tak ważne jest, aby przyłożyć odpowiednią wagę do skrupulatnej analizy zagrożeń oraz profesjonalnych środków zabezpieczenia ppoż w każdej firmie. Tu wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia – w każdym przypadku plany ppoż. są równie ważne i nigdy nie można ich pominąć.

Szkolenia i kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa ppoż. prowadzone są zgodnie z aktualnymi przepisami. Dzięki temu możecie Państwo być pewni, że wszystko jest idealne pod względem formalnym. Wysoki poziom merytoryczny gwarantuje zaś nasze doświadczenie, rozległa wiedza oraz dokładność, z jaką wykonujemy wszystkie zlecenia. Plany ochrony ppoż. to więcej niż dokumenty – od tego, jak są przygotowane, zależeć może zdrowie i życie ludzi oraz bezpieczeństwo infrastruktury. Dobrze przygotowany plan to podstawa działania w sytuacjach kryzysowych, dlatego na ochronie ppoż. po prostu nie opłaca się oszczędzać.

Zobacz również: Kredyty